Android 4.4 KitKat đã có mặt trên 1/3 số lượng thiết bị Android được kích hoạt

0
201

2654040_Ti_trong_Android_12-2014

Theo dữ liệu mới nhất từ trang Google Developers, hiện nay phiên bản Android 4.4 KitKat đang có mặt trong 33,9% số lượng thiết bị Android đã kích hoạt và có kết nối đến Play Store trong vòng 7 ngày qua. Như vậy KitKat đã vượt qua mốc tỉ trọng 1/3 và tăng 3,7% so với một tháng trước. Phiên bản Jelly Bean, bao gồm Android 4.1.x cho đến 4.3, thì giảm 2,1% so với tháng rồi để xuống mức 48,7%. Phần “bánh” còn lại được chia cho Android 4.0 với tỉ trọng 7,8%, Android 2.3.x với 9,1% và Android 2.2 với 0,5%.

Trên biểu đồ ngày hôm nay chưa thấy xuất hiện Android 5.0 Lollipop, điều đó có nghĩa là tỉ trọng của phiên bản này thấp hơn 0,1% nên Google không thể hiện nó lên. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi bản update này chỉ mới có mặt cho các máy Nexus và một vài thiết bị từ Motorola và LG mà thôi. Trong thời gian tới, nhất là trong khoảng tháng 1, tháng 2 năm sau chúng ta sẽ chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của Android 5.0 khi các hãng bắt đầu nâng cấp thiết bị của mình với phần mềm mới

Theo Tinh Tế