Apple phản hồi về những lo ngại tuổi thọ pin trên iPhone 6S

0
274

okx1444577269

Apple đã chính thức có phản hồi về những lo ngại ngày càng tăng về những biến thể khác nhau của chíp xử lý A9 ảnh hướng tới tuổi thọ pin trên các mẫu iPhone 6S và 6S Plus mới.

Apple xác nhận có sự khác biệt về tuổi thọ pin trong các mẫu iPhone 6S và 6S Plus nhưng cho biết sự khác biệt này là rất nhỏ.

Theo Apple, một số máy iPhone 6S/6S Plus có thể có hiệu suất pin tốt hơn đến 3% trong điều kiện thực tế do dung sai tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, Apple mạnh mẽ bác bỏ kết quả thử nghiệm của các nhóm thử nghiệm trên mạng cho rằng có sự chênh lệnh về tuổi thọ pin lên đến 50 phút giữa hai chiếc điện thoại iPhone 6S. Các nhóm thử nghiệm cho rằng chính sự khác biệt trong việc Apple sử dụng nhà sản xuất chip thứ hai là TSMC bên cạnh Samsung để sản xuất chip A9 có thể dẫn đến những khác biệt về pin trong các thiết bị iPhone 6S/6S Plus.

Trong một thông cáo báo chí, Apple cho biết căn cứ vào kết quả thử nghiệm và dữ liệu khách hàng gửi về, thực tế có sự khác biệt về tuổi thọ pin của iPhone 6S/6S Plus nhưng chỉ trong phạm vi 2-3%. Apple cho rằng các thử nghiệm mà các nhóm thử nghiệm trên mạng tiến hành chỉ diễn ra trong phòng thí nghiệm với những điều kiện phi thực tế và gọi các kết quả thử nghiệm là sản phẩm của sự “chế tạo.”

“Những bài kiểm tra máy không đại diện cho việc sử dụng thực tế khi chúng sử dụng thời gian hoạt động của máy ở điều kiện phi thực tế và trạng thái hoạt động CPU ở mức cao nhất. Đó là một cách làm sai lầm để đo tuổi thọ pin thực tế,” Apple nhấn mạnh trong thông cáo báo chí.

Apple cũng nhấn mạnh việc có sai lệnh nhỏ trong tuổi thọ pin giữa các máy trong cùng một mẫu sản phẩm là bình thường không chỉ có ở mẫu iPhone 6S/6S Plus mà nó còn tồn tại ngay cả ở các mẫu thiết bị trước đây của hãng và không bị ảnh hưởng bởi việc có hai nhà sản xuất chíp xử lý A9./.