BBM tiếp tục cập nhật trên Beta zone, hỗ trợ Paypal và Sticker Club

0
235

BBM-SE

BBM mới có bản cập nhật trên Beta zone với một số thay đổi cải tiến về stickers, chia sẻ hình ảnh trong group và tiếp tục thí điểm dịch vụ PayPal trên BBM ở Canada, Mỹ và mở rộng sang một số quốc gia khác ở Châu Âu và Châu Phi.

Phiên bản beta chỉ giới hạn cho một số người dùng tải về nên có thể bạn sẽ không thấy trong ứng dụng Beta zone trên thiết bị của bạn.

Một vài thay đổi trong bản BBM mới:

  • BBM Sticker Club: cho bạn trải nghiệm nhiều mẫu stickers đặc biệt trước mọi người khác.
  • Hình ảnh trong group sẽ được truy cập ngay trên Feeds.
  • Thí điểm PayPal trên BBM ở Canada, Mỹ và mở rộng sang một số quốc gia khác ở Châu Âu và Châu Phi.