Box, Dropbox và OneDrive cho BB10 có bản cập nhật mới trên BB World

0
2138

box-dropbox-onedrive-update

Hôm nay BlackBerry cập nhật đồng loạt 3 ứng dụng hỗ trợ lưu trữ đám mây cho người dùng BB10. Ba ứng dụng này cho phép người dùng BB10 có thể tích hợp trực tiếp các dịch vụ lưu trữ đám mây của Box, Dropbox và Microsoft OneDrive vào ứng dụng File Manager (Trình quản lý tệp tin) có sẵn của BB10. Giúp người dùng dễ dàng đồng bộ, và quản lý dữ liệu của mình “trên mây” :)

Các tính năng mới của bản cập nhật này:

  • Hỗ trợ nâng cao cho người dùng doanh nghiệp
  • Cải thiện hiệu suất
  • Tích hợp với BlackBerry Blend.

Các bạn kiểm tra bản cập nhật cho máy của mình trên BlackBerry World nhé: