Cách đơn giản để ẩn ảnh, video trong ứng dụng Pictures, Videos của BB10

0
584

q10-nomedia

Để dấu hình ảnh, video không cho hiển thị trong chương trình media (Pictures, Videos) đơn giản mà không cần dùng phần mềm gì, ta thực hiện như sau:

  1. Tạo một file có tên “.nomedia” (dấu chấm ở đầu). Có thể nối với máy tính và dùng Notepad, tạo 1 file trắng và Save as (all file) và đặt tên file là: “.nomedia“. Hoặc trên BB10 thì dùng app Super File Manager (free trên BB World).
  2. Copy file vừa tạo vào folder chứa video hoặc ảnh cần dấu trên BB10 của bạn. Ngay sau đó tất cả những ảnh, video trong folder có chứa file “.nomedia” sẽ không hiển thị trong các ứng dụng Pictures hoặc Videos.

Trong trường hợp không muốn dấu tất cả các file trong folder, bạn có thể tạo riêng một folder và cho tất cả các file cần thiết cùng với file “.nomedia” vào đó.

Chú ý là các file không hiện lên trong ứng dụng Pictures, Videos nhưng vẫn có thể xem được bằng cách sử dụng File Manager nhé.

Nếu muốn ẩn đối với cả ứng dụng File Manager thì đổi tên thư mục đó thành tên có dấu chấm (.) ở đầu. VD: “.secret“, và cái này phải dùng app Super File Manager hoặc làm trên máy tính nhé.