Cài đặt thông điệp màn hình khóa trên BlackBerry 10

0
363

lock-message

Bạn có thường dùng tính năng khóa thiết bị (đặt mật khẩu khóa máy) không? Nếu có chắc bạn cũng muốn đặt một thông điệp trên màn hình khóa của chiếc BB10 của mình. Tính năng này chắc nhiều người đã biết, và có thể một số bạn mới dùng chưa biết nên mình cứ mạo muội viết bài này cho mọi người ai chưa biết thì tham khảo :)

Cài đặt thông điệp cho màn hình khóa

  1. Từ màn hình chính Homescreen, vuốt từ trên mép màn hình xuống
  2. Chọn Settings (Cài đặt) và chọn tiếp Security and Privacy (Bảo mật và riêng tư)
  3. Chọn Lock Screen
  4. Nhập thông điệp bạn muốn hiển thị vào ô Lock Screen Message

lockscreenmsg_02

Sau khi hoàn thành, mỗi khi bạn khóa thiết bị của mình, màn hình khóa sẽ xuất hiện thông điệp bạn đã nhập vào bên trên. Và nếu muốn thay đổi, bạn chỉ cần làm tương tự như trên, hoặc xóa hết thông điệp đó đi nếu không muốn dùng nữa.

Và nếu các bạn đã cập nhật lên OS 10.3.2 thì nên bật tính năng BlackBerry Protect với khả năng anti-theft giúp bảo vệ thiết bị của bạn tốt hơn.