[Cyber Monday] Các phần mềm và game đang giảm giá trên Windows, Mac, iOS, Android

0
369

2654177_cyber-monday

Dưới đây là tổng hợp các phần mềm và game đang giảm giá hoặc miễn phí nhân dịp lễ mua sắm Cyber Monday, dành cho các hệ điều hành iOS, Android, Mac và Windows. Do danh sách hơi dài nên lỡ có thiếu sót gì nhờ các bạn nhắn dùm mình để mình sửa lại ngay nhé. Bấm vào tên ứng dụng để mua và tải, bên trái là giá mới đã giảm, bên phải là giá cũ.

iOS – App

iOS – Game

Android – App

Android – Game

Mac OS X

Windows / Mac

Theo tinh tế