Facebook nền web và iPhone có thêm tính năng tìm kiếm lại những bài post cũ

0
405

2658725_Facebook_post_search_2

Facebook hôm nay đã cập nhật tính năng tìm kiếm thông minh Graph Search để bổ sung việc tìm lại những bài post đã từng được đăng tải. “Với một vài thao tác nhanh chóng, bạn có thể tìm lại một video vui vẻ quay hôm lễ tốt nghiệp của bạn, một bài báo hay bạn từng đọc…”, Facebook nói. Tính năng nói trên đã bắt đầu được triển khai cho người dùng giao diện tiếng Anh và nó áp dụng không chỉ cho Facebook nền web mà trên cả app Facebook dành cho iPhone. Mình có thử nghiệm với một số cụm từ đơn giản thì không thấy trả về kết quả là các bài post, chỉ có tìm kiếm bạn bè, địa điểm, page như trước đây mà thôi. Không biết có phải vì Facebook nhận thấy mình đang ở Việt Nam và chưa hỗ trợ hay không.

2658724_Facebook_post_search_1

Theo Tinh Tế