Google Now sắp có thêm tính năng tìm kiếm file trong Drive bằng giọng nói

0
249

2664647_google_drive

Bản cập nhật tiếp theo của Google Now sẽ cho phép bạn tìm kiếm file trong Google Drive bằng giọng nói, ví dụ bạn nói “OKGoogle, search for holiday letter on Drive“, Google sẽ tìm kiếm ngay lập tức và liệt kê các tập tin có nội dung liên quan, cũng như cho phép bạn mở các file đó từ trong ứng dụng tìm kiếm này. Tính năng mới sẽ có trên Android vào tuần sau.

Chúng ta có thể xem việc tìm kiếm bằng giọng nói là một tiện ích phụ trợ, nó giúp chúng ta có nhiều lựa chọn và cách thức để tìm kiếm nội dung hoặc thực hiện một thao tác nào đó, hơn là dùng nó mỗi ngày vì chắc chắn sẽ rất khó khăn và không thể tiện lợi mọi lúc mọi nơi được. Ngoài ra phần mềm Google Drive cũng có một số điểm mới khác ví dụ như trên iOS, người ta có thể chèn file từ các ứng dụng khác vào Drive và chia sẻ bản đồ tự tạo từ trong phần mềm Google Maps.

Theo Tinh Tế