John Chen: Sẽ không bán BlackBerry

0
326

140226-john-chen-blackberry-1240_e2b891c0eedb2ddd1e471c0ba0d916fd

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng CBC, CEO John Chen đã khẳng định rõ ràng rằng họ sẽ không bán công ty. Ông khẳng định rằng việc bán công ty sẽ không xảy ra cho đến khi họ (ý người mua – PV) trở thành cổ đông và mang lại sức mạnh thực sự cho công ty. John Chen cũng thừa nhận rằng ông đã nhận được rất nhiều đề xuất mua lại công ty kể từ khi ông nắm giữ giám đốc điều hành vào năm 2013.

Ông chỉ ra rằng họ sẽ chỉ xem xét bán nó nếu họ thấy bên mua thực sự thích hợp, và họ phải cam kết chăm sóc chu đáo công ty cũng như khách hàng của mình. Ngay bây giờ, Blackberry đang trải qua quá trình thay đổi hoàn toàn như Chen đã nói rằng họ đang bước vào giai đoạn thứ hai của quá trình. Quá trình mà công ty này đang dần trở thành một công ty phần mềm mạnh mẽ hơn so với một hãng sản xuất thiết bị. Tuy nhiên, John Chen vẫn khẳng định họ sẽ vẫn giữ lại tất cả các mảng kinh doanh phần cứng.