Mark Prior Read và Delete Prior – Đánh dấu đã đọc hoặc Xóa sạch tin nhắn, email trên BB10

0
277

mpr_dp_02_fin

Để đánh dấu đã đọc hoặc xóa sạch tin nhắn, email và thông báo hay bất cứ mục nào trong Hub, bạn sẽ cần đến chức năng Mark Prior ReadDelete Prior. Đây là chức năng rất hữu ích và cũng khá quen thuộc với người dùng BBOS, và BlackBerry cũng đã không quên đưa nó lên BB10.

Bạn vào Hub hoặc từng tab Tin nhắn, Email, và thông báo tương ứng mà bạn muốn xóa. Sau đó bạn chạm và giữ ở vị trí ngày tháng như hình dưới đây:

delete-prior

Tất cả các mục từ thời điểm đó trở về trước sẽ được chọn, và một Menu sẽ xuất hiện cho phép bạn xóa sạch các tin nhắn nhận được trước ngày bạn đã chọn hoặc đánh dấu tất cả các tin nhắn đó là “đã đọc”. Thực hiện như sau

  • Nhấn vào biểu tượng [​IMG] Mark Prior Read để đánh dấu tất cả tin nhắn là “đã đọc”
  • Nhấn [​IMG] Delete Prior để xóa tất cả các tin nhắn bên dưới ngày đó.

Đối với Tab Thông báo (Notifications), BB10 thiết kế sẵn biểu tượng “Xóa sạch”, vì vậy bạn không cần phải nhấn và giữ vào vị trí ngày tháng như trên mà vẫn xóa được toàn bộ thông báo.

IMG_20140424_111423

Hy vọng Tips này sẽ giúp ích cho một số bạn mới mua Blackberry 10 và không tìm thấy nút xóa sạch tin nhắn ở đâu