OS 10.3.2.2252 (SR 10.3.2.2168) cho tất cả các dòng BB10

0
427

os-2252

Phiên bản OS 10.3.2.2252 (Software Release: 10.3.2.2168) vừa được BlackBerry phát hành cho tất cả các thiết bị BB10. Hiện tại thì hầu hết người dùng tại Canada đã nhận được thông báo cập nhật qua OTA lên phiên bản này, và ở VN cũng có một số người dùng thiết bị của Rogers hay Telus cũng nhận được thông báo cập nhật.

Những anh em dùng thiết bị của các nhà mạng khác (hoặc mua chính hãng tại VN) thử Check Update xem đã có chưa nhé. Nếu chưa thấy mà vẫn muốn update ngay thì có thể tải về máy tính để cài offline từ các link dưới đây.

Autoloaders:

Link tải trực tiếp từ Server của BlackBerry:

  • Nếu muốn tạo autoloader thì chỉ cần tải file Debrick + Radio rồi dùng Sachesi hoặc DBBTools để tạo
  • Nếu muốn upgrade không mất dữ liệu thì cần tải Debrick + Core OS + Radio. Dùng Sachesi extract file Debrick để lấy ra All Apps, rồi dùng Sachesi để load toàn bộ All Apps cùng với Core OS và Radio.

Blackberry Passport (QC8974)

Blackberry Z10 (STL 100-1)

Blackberry Z10 Z30 Q5 Q10 Classic Leap (QC8960)

Blackberry Z3 (QC8960_8x30 Hybrid)

Blackberry Z10 Verizon (QC8960)

Z3 (Jakarta) + Cafe Radio – [27 MB]

Z10 (STL 100-2/3/4) and Porsche P9982 Radio – [23 MB]

Z10 (STL 100-4) Verizon Radio – [23 MB]

Z30, Classic and Leap Radio – [51 MB]

Q5, Q10 and Khan Radio – [28MB]