Apple phạt các nhà cung cấp linh kiện 50 triệu USD vì tiết lộ...

Nhà cung cấp mặt kính sapphire GT Advanced Technologies cho Apple không đả động gì đến các lý do khiến họ phải nộp đơn phá sản hồi tuần qua,...