Sắp xếp Active Frames trên OS 10.3.x

0
371

ZZbpZwa

Tips rất đơn giản mình mới vô tình phát hiện ra, nếu bạn muốn chuyển qua 2 active frames 1 cách nhanh chóng mà ko phải với tay lên cao (đặc biệt với z30) chỉ cần ấn giữ 1 active frames kéo nó xuống hàng thứ 2 đến khi active frame kia nhảy theo xuống hàng thứ 2, bây giờ bạn đã có 2 active frames cố định ở hàng thứ 2 (bottom of screen). Tuy nhiên cái này chỉ tác dụng khi có 1 hoặc 2 active frames, nếu mở app thứ 3 thì bắt buộc các Active Frames sẽ xếp thành 2 hàng.