Google Nexus nhận bản cập nhật, thêm tính năng tự động chặn cuộc gọi rác

0
238

Google hôm nay đã tung ra một bản cập nhật mới dành cho các thiết bị Nexus hoặc AndroidOne. Bản cập nhật này đã bổ sung một tính năng vào ứng dụng cuộc gọi là ngăn chặn các cuộc gọi rác.

Khi kích hoạt ID người gọi trên các thiết bị, khi các cuộc gọi rác hoặc tự động gọi tới, thiết bị sẽ hiện lên một pop-up màu đỏ với một cảnh báo thông bào “nghi ngờ người gọi rác”. Sau khi bạn bắt máy hoặc từ chối cuộc gọi này, bạn có thể thể chặn số này hoặc báo cáo với Google rằng nó nhận diện lỗi.

wwk1469674777

Ngay cả nếu Google không nhận diện một cuộc gọi là rác, bạn cũng có thể báo cáo nó là điện thoại rác từ màn hình “Các cuộc gọi gần đây” và ngăn chặn nó. Các thiết bị Nexus sử dụng ID người gọi, điều này cho thấy Google đã sử dụng danh sách Google My Business của mình, từ đó tham khảo để hiển thị thông tin người gọi từ tài khoản. Google cũng lưu ý rằng “điện thoại của bạn có thể cần phải gửi thông tin về Google”, điều này sẽ giúp thêm thông tin vào cơ sở dữ liệu của Google.