OS 10.3.2.500 (SR 10.3.2.304) được PTCRB chứng nhận cho Passport và Classic

0
453

top

Hôm nay, PTCRB đã chứng nhận phiên bản HĐH OS 10.3.2.500 (SR 10.3.2.304) dành cho cả hai thiết bị là BlackBerry Passport và Classic. Đây là phiên bản này dành cho Beta Tester, tuy nhiên nó đã rò rỉ vài ngày sau đó. Tuy nhiên nếu anh em đang dùng bản này thì không thể ‘hạ cấp’ được.

Hiện tại, BlackBerry cũng đã phát hành Autoloader OS 10.3.2.159 dành cho Dev để họ kiểm tra độ tương thích và phát triển ứng dụng của họ trên phiên bản HĐH mới. OS 10.3.1 đã ngưng Built một thời gian khá dài và BlackBerry đang dành thời gian để Built OS 10.3.2.

Một vài thông tin về “Chứng nhận của PTCRB” nếu ai chưa biết

PTCRB Certification – không có thiết bị GSM/W-CDMA nào có thể được bán tại thị trường Bắc Mỹ mà không có chứng nhận này. Điều này là do thực tế là các nhà mạng lớn ở Bắc Mỹ sẽ không chấp nhận một thiết bị kết nối vào mạng của họ nếu nó không được PTCRB chứng nhận.