Phiên bản OS 10.3.2.2381 đã được PTCRB chứng nhận cho BlackBerry Passport

0
240

ptcrb-2381-passport

Sáng nay nhiều người dùng Passport và Z30 đã nhận được bản OS 10.3.2.2339 qua OTA. Và hiện tại thì phiên bản OS mới nhất đã được PTCRB chứng nhận cho Passport (SQW100-1) là 10.3.2.2381. Có lẽ trong vòng một vài tuần tới thiết bị của chúng ta sẽ nhận được bản cập nhật này.

“Chứng nhận của PTCRB” có ý nghĩa gì?

PTCRB Certification – không có thiết bị GSM/W-CDMA nào có thể được bán tại thị trường Bắc Mỹ mà không có chứng nhận này. Điều này là do thực tế là các nhà mạng lớn ở Bắc Mỹ sẽ không chấp nhận một thiết bị kết nối vào mạng của họ nếu nó không được PTCRB chứng nhận.”

Vì vậy, một bản OS sẽ chỉ được phát hành sau khi nhận được chứng nhận của PTCRB