Trộn hai thư mục app lại với nhau – tính năng nhỏ mà hữu ích của BlackBerry OS 10

0
214


Ở hệ điều hành BB 10 chúng ta có thể nhóm các ứng dụng thành nhiều thư mục khác nhau để tổ chức gọn gàng hơn, dễ tìm hơn bằng cách kéo icon này đè lên icon khác. Nhưng còn nếu bạn kéo thư mục này chồng lên thư mục khác thì sao? BB 10 khi đó sẽ trộn cả hai thư mục này lại thành một, cho phép bạn đặt tên mới và tự xóa thư mục cũ đi trong tích tắt. Bạn không cần phải di chuyển từng icon ra ngoài một cách thủ công rồi lại đưa vào thư mục mới nữa. Tính năng này hữu ích khi bạn lỡ tạo nhiều folder cho cùng một nhóm app, ví dụ như Game 1, Game 2, hoặc bạn chỉ đơn giản là muốn trộn 2 folder lại cho tiện hơn. Đây chẳng phải là một thứ quá to tát nhưng nó góp phần là cho việc sử dụng máy thường ngày của chúng ta dễ hơn, và mình đánh giá cao điều đó. Cách làm chi tiết anh em có thể xem video trên.

Theo Tinh Tế