Apple khoe tính năng Continuity trên iPhone 6, 6 Plus

0
246

Đoạn Video cho thấy iPhone 6, 6 Plus có thực hiện cuộc gọi sau khi nhận lệnh từ MacBook hoặc iPad nhờ tính năng Continuity

https://www.youtube.com/watch?v=3CEa9fL9nS0

Toàn bộ video thứ nhất nói về khả năng chơi game của iPhone 6 và 6 Plus. Trong video, Fallon và Timberlake chơi game trên iPhone 6, 6 Plus tương ứng và cho biết: “Chip A8 mới rất mạnh mẽ, nó nâng trải nghiệm chơi game lên một tầm cao mới”.

https://www.youtube.com/watch?v=SrxtbB-z2Sc

Video thứ hai cho thấy iPhone 6, 6 Plus có thể để thực hiện cuộc gọi sau khi nhận lệnh từ MacBook hoặc iPad nhờ tính năng Continuity. Continuity cho phép các thiết bị iOS và Mac OS có thể đồng bộ dữ liệu khi nằm trong cùng một mạng Wi-Fi. Chẳng hạn, khi đang soạn e-mail trên thiết bị này, người dùng có thể tiếp tục viết e-mail đó khi chuyển sang một thiết bị khác theo thời gian thực.

Theo Vnreview