BBM cập nhật phiên bản mới cho BlackBerry và Android

0
283

447a09cba6d52e847f27838c19f16028

Hôm nay BlackBerry đã cập nhật phiên bản mới của ứng dụng #BBM cho các thiết bị #BlackBerry #Android.

Phiên bản mới này có một số cải tiến cùng với sữa lỗi và cải thiện hiệu năng hoạt động. Cho phép tìm kiếm trong nội dung chat với bạn bè, groups hay channels. Cải tiến tính năng chia sẻ vị trí thời gian thực, cho phép gửi yêu cầu cho bạn bè mình để họ gửi thông tin vị trí qua Glympse. Like các tin trong news feed và nhiều tính năng khác …

Những thay đổi ở phiên bản mới này:

  • Search your BBM chats, contacts, groups and channels
  • Enhancements to Privacy & Control – retract pictures, retract all sent messages in a chat, and retract and edit messages in multi-person and group chats
  • Delete messages in your chats on your device
  • Request a contact’s location with enhancements to Glympse
  • Like posts in your Feed
  • Send broadcast messages to categories of your contacts
  • Bug fixes and performance improvements