BlackBerry cung cấp kế hoạch chi tiết về lịch trình cập nhật cho BlackBerry Priv

0
241

Priv-Devices-1

BlackBerry vừa cung cấp thông tin về kế hoạch để đảm bảo Priv luôn được cập nhật sớm nhất các bản vá về bảo mật. Công ty đã đưa ra một số chi tiết về cách bổ sung thêm một lớp bảo mật cho Android, và bây giờ là chi tiết làm thế nào nó sẽ luôn giữ được sự an toàn trong tương lai.

BlackBerry cung cấp kế hoạch để cập nhật các hotfixes cho các vấn đề quan trọng, cùng với bản cập nhật bảo mật hàng tháng. Dưới đây là một số chi tiết:

  • Cập nhật bảo mật hàng tháng cho Android: BlackBerry sẽ phát hành các bản cập nhật hàng tháng cho người dùng đã mua PRIV và đã đồng ý tham gia chương trình cập nhật thường xuyên hàng tháng của chúng tôi, tạo điều kiện nhanh chóng tải về các bản cập nhật hàng tháng của chúng tôi qua OTA (over-the-air).
  • Hotfix: Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề, sự phức tạp của việc sửa chữa, và thời gian liên quan đến chu kỳ cập nhật hàng tháng, BlackBerry sẽ lựa chọn để thực hiện cập nhật một hotfix, để nhằm giải quyết cụ thể một vấn đề quan trọng cho khách hàng. Bởi vì một hotfix là thường trong phạm vi giới hạn, nó được thử nghiệm dài hơn và cần quá trình phê duyệt, nó sẽ khắc phục các nguy cơ từ các lỗ hổng quan trọng do đó đây là một bổ sung quan trọng để giúp giữ cho người dùng an toàn hơn.
  • Cập nhật trong quản lý doanh nghiệp: Bằng cách kiểm soát khi nào cập nhật bản vá và cho thiết bị nào của người dùng, người quản lý CNTT có thể tránh những rủi ro về vấn đề không tương thích phần mềm và đảm bảo rằng các vấn đề an ninh quan trọng nhất đến doanh nghiệp được giảm nhẹ. Trong thế giới điện thoại di động hiện nay, các doanh nghiệp đang bị mất quyền kiểm soát này. BlackBerry mang lại quyền kiểm soát này thông qua BlackBerry Enterprise Server (BES) và hệ thống quản lý OTA.

An ninh, bảo mật luôn luôn là một điểm nhấn quan trọng của BlackBerry, và chúng ta thấy rằng họ sẽ vẫn đảm bảo hình ảnh đó trên Priv.